Image0 3 modified.960x0

Ilse

“In het ondernemersgezin waar ik opgroeide, stond voeding centraal en dat bleef zo in mijn werkzame leven als marketeer. Met de ontdekking van het impact investeren ontstond een aantal jaren geleden de wens op een heel andere manier met voeding bezig te zijn. Mijn passie voor voeding bleek namelijk heel goed samen te gaan met de nuttige inzet van kapitaal. Samen met Bernd Voorsluijs richtte ik daarom het Goeie Grutten Impact Fonds op. Sindsdien ben ik actief als impact investeerder. Ik ben er trots op dat we het fonds handen en voeten hebben kunnen geven en het motiveert me enorm dat we ondernemingen nu actief kunnen steunen bij het waarmaken van hun impactdoelstellingen. Bovendien vind ik het belangrijk dat meer mensen geinspireerd worden om aan impact investeren te doen en daarom ben ik ook betrokken bij PYM en het Donor Impact Invest Fund.

Impact investeringsthema’s

Voedsel, energie