Piet

Piet is een Belgische onafhankelijke impact investeerder en promotor van sociaal ondernemerschap en impact financiering. Naast de historische banden met het familiebedrijf en als bestuurder van de familiale holding, timmert hij aan een ecosysteem in België waar non-profit en for-profit gaan samenwerken rond positieve maatschappelijke impact. Via verschillende systeemveranderende initiatieven waarbij hij aan de wieg stond als corner investor of eerste believer, wil hij zijn peers, andere next gens van familiebedrijven, inspireren om grotere risico’s en lagere financiële returns te aanvaarden. 

Piet richtte ook Impact House op in Brussel, een dynamische hub voor veranderaars en is co-founder van Impact Finance Belgium. Met SI3 Fund richt hij zich op gelijke kansen en inclusie.

Impact investeringsthema’s

Klimaat, energie, democratie, gelijke kansen, stedenbouw, foodretail, regeneratieve landbouw, storytelling, cultuur: impact finance als het brede spectrum van systeemveranderende filantropie tot impact investing met market returns.