Willemijn

Willemijn is een maatschappelijk werker met een passie voor het genereren van sociale impact in haar directe omgeving. Ze werkt voor Humanitas, een Nederlandse NGO die mensen ondersteunt die tijdelijk hulp nodig hebben. Ze wil verandering in de wereld stimuleren door middel van duurzame en sociale investeringen.

Willemijn en haar man begonnen een oogheelkundig bedrijf in Nederland. Na de verkoop van het bedrijf zijn ze gaan investeren in verschillende impact investeringsfondsen die zich richten op Afrika en Latijns-Amerika. Ze hebben ook belegd in zorgvuldig geselecteerde beursgenoteerde effecten die impact genereren.

Impact investeringsthema's

Microfinanciering, impact op het MKB in opkomende markten en beursgenoteerde effecten