Willemijn

Willemijn is een pedagoog met een passie voor het genereren van sociale impact in haar directe omgeving. Ze werkt voor Humanitas, een Nederlandse NGO die mensen ondersteunt die tijdelijk hulp nodig hebben. Ze wil verandering in de wereld stimuleren door middel van duurzame en sociale investeringen.

Willemijn en haar man begonnen een oogheelkundig bedrijf in Nederland. Na de verkoop van het bedrijf zijn ze steeds meer gaan investeren in verschillende impact investeringsfondsen en directe investeringen die zich richten op financiele inclusie in Afrika, Latijns-Amerika en Azie. Daarnaast is er een focus op klimaattechnologie in diverse sectoren en hebben ze belegd in zorgvuldig geselecteerde beursgenoteerde effecten die impact genereren.

Impact investeringsthema's

Microfinanciering, impact op het MKB in opkomende markten, klimaattechnologie, en beursgenoteerde effecten