1649707453441 modified

Hein Brekelmans

Hein Brekelmans is sinds 2016 werkzaam op het gebied van duurzame financiering, toen hij binnen ABN AMRO de Sustainable Finance Desk startte. In die jaren specialiseerde hij zich in circulaire economie en de benodigde systeemverandering. In 2022 trad hij toe tot het Sustainability Expertise Team van de Corporate Bank van ABN AMRO en begon hij zich te specialiseren in de onderwerpen sociale impact, mensenrechten en systeemverandering. Sinds begin 2023 leidt hij het thematische engagementproces van klanten over het mogelijke verband met vermeende mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketen van zonnepanelen in China.

Linkedin