JD10608 modified modified

Ignaz Anderson

Ignaz Anderson is directeur van het Donor Impact Invest Fund en bestuurslid van Worldconnectors/Earth Charter NL en het Lab for Future Generations. Daarnaast is hij toezichthouder bij GLS-Treuhand, Kracht in NL/MAEX en adviseert hij initiatieven van algemeen belang voor investeren met impact.

Ignaz is opgeleid als pedagoog en heeft 25 jaar in het onderwijs gewerkt. Hij is voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen persoonlijke en organisatorische groei. Hij werkt al 18 jaar in de filantropie en draagt actief bij aan de innovatie van de sector. Hij ziet "donor-investeren" als een meer ondernemende vorm van filantropie die een brug kan slaan tussen geven en investeren.

Impact investeringsthema's

Donor-invest, systeemverandering, regeneratieve financiering