Juridisch profiel

Algemene informatie

Statutaire naam:

Stichting PYM

Kamer van koophandelnummer:

54713900

RSIN:

851412956

Activiteiten:

Onze stichting draait om peer-to-peer leren en kennisuitwisseling.

Duidelijke omschrijving van doelstellingen:

Ons doel is om vermogensbezitters verbinden en begeleiden in hun reis om hun kapitaal bewust te investeren voor een betere wereld.

Manier waarop doelen worden bereikt:

De stichting probeert haar doelen te bereiken door:

  • het bevorderen van een bewust gebruik van kapitaal door het verstrekken van informatie en voorlichting aan (potentiële) investeerders
  • het organiseren van evenementen, zowel online als offline
  • het samenbrengen van partijen en het bieden van een platform om informatie uit te wisselen
  • ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht en hun kapitaal bewust willen gebruiken te ondersteunen 
  • samenwerken met daarvoor in aanmerking komende (overheids)organisaties

Organisatie

Naam
Liet van Beuningen
Maurits Schouten
Myleen Verstraete
Frank van Beuningen
Veerle Berbers
Philippe Lambrecht

Titel / functie
Voorzitter
Secretaris / penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Beloning
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Name:
Liet van Beuningen
Title/Function:
Chairman
Reward:
No

Name:
Maurits Schouten
Title/Function:
Secretary/Treasurer
Reward:
No

Name:
Frank van Beuningen
Title/Function:
Board Member
Reward:
No

Name:
Myleen Verstraete
Title/Function:
Board Member
Reward:
No

Name:
Veerle Berbers
Title/Function:
Board Member
Reward:
No

Name:
Philippe Lambrecht
Title/Function:
Board Member
Reward:
No

Financieel

Bankrekeningnummer:

NL66 TRIO 0254676715

Contact

Stichting PYM
Amstel 256, 1017 AL Amsterdam
The Netherlands