JD22033 modified

Alexandra Korijn

Alexandra is een impact investeerder, consultant en bestuurslid, gepassioneerd om bij te dragen aan diepe impact en het bouwen van de 'nieuwe economie'. Ze was medeoprichter van een impact investerings holding die zich richt op het verminderen van klimaatverandering (door middel van voedsel, landbouw en landgebruik) en het investeren in een meer gelijkwaardige samenleving.

Ze is lid van verschillende besturen. Ze is lid van de raad van toezicht van Pymwymic, vicevoorzitter van het bestuur van Toniic en bestuurslid van Stichting Soil Heroes.

Impact investeringsthema's

Systemen veranderen - economisch, financieel en in agrifood