Tamar & Alexandra

A World from Scratch x PYM

Om zich opnieuw voor te stellen hoe systemen in de wereld eruit zouden kunnen zien in een duurzamere en gelijkwaardiger toekomst, lanceerden Tamar Guttmann en Alexandra Korijn hun podcast: "A world from scratch". In deze podcast worden gasten uitgenodigd om het specifieke systeem van hun vakgebied te bespreken. De thema's variëren van zaken doen, tot voedselverspilling, vrede en geluk. Tamar en Alexandra dagen hun gasten uit om verder te gaan dan het bespreken van problemen binnen huidige systemen door hen een denkbeeldig blanco vel papier en een potlood te geven, met de opdracht om het systeem vanaf nul te hertekenen en opnieuw voor te stellen. Elke aflevering eindigt met concrete acties die ieder van ons vandaag kan ondernemen om bij te dragen aan de visie die door de spreker is geschetst. Tamar en Alexandra hopen mensen te inspireren om veranderingen in hun persoonlijke en professionele leven door te voeren.

Hoe is het idee voor deze podcast tot stand gekomen? 
Tamar:
 Het idee is ontstaan door COVID. Sinds de eerste golf is iedereen in de wereld zich er bewust van geworden, bewust of onbewust, dat we allemaal deel uitmaken van de systemen die de wereld regeren. Neem bijvoorbeeld het gezondheidszorgsysteem. Door thuis te blijven, konden wij als individuen ervoor zorgen dat anderen gezond bleven en intensive care afdelingen de capaciteitsgrenzen niet overschreden. Terwijl vroeger praten over het veranderen van systemen voor veel mensen overweldigend en onbereikbaar kon aanvoelen, liet COVID ons zien dat veel systemen bestaan uit mensen die onderling afhankelijk zijn, en dat hun individuele acties ertoe doen. Als we echt willen dat de wereld er anders uitziet kunnen we dat bereiken. Het is gewoon een kwestie van de koppen bij elkaar steken en het doen. 

Alexandra: COVID creëerde ook een uniek momentum voor mensen om tijd te hebben om na te denken en te reflecteren over hun eigen leven. Mensen begonnen zichzelf vragen te stellen als: Hoe ziet mijn leven eruit? Hoe kan ik het veranderen? Hoe kan ik bijdragen aan mijn gemeenschap en anderen helpen? Wat we echt hopen is mensen inspiratie te geven over hoe een duurzamere en gelijkwaardiger wereld eruit zou kunnen zien en welke concrete acties we allemaal zouden kunnen ondernemen om dit werkelijkheid te laten worden.  

Wat was bijzonder verrassend in het proces van het hertekenen van de systemen? 
Alexandra:
 Wat voor mij verrassend was, is dat hoewel we het in elke aflevering over totaal verschillende systemen hebben, je draden begint te zien die door deze gesprekken heen lopen. Een consistent thema is de aanbeveling om meer bewustzijn en vaardigheden te ontwikkelen - of het nu gaat om een dieper begrip van rassengelijkheid, een beter begrip van wat ons mensen gelukkig maakt, of vaardigheden om conflicten te transformeren door middel van geweldloze communicatie. Een andere terugkerende aanbeveling was om een persoonlijke mindfulness-oefening te ontwikkelen, zodat je vanuit een sterkere, meer geaarde plaats kunt komen wanneer je positieve verandering wilt creëren. 

Tamar: Wat ik ook geweldig vind is de reactie elke keer als ik onze spreker een denkbeeldig blanco vel en potlood geef en vraag om het systeem van de grond af aan te tekenen. Elke keer weer springen de ogen van de mensen open, omdat ze op de een of andere manier in staat zijn de huidige wereld even los te laten. In plaats van te praten over de zwaarte van wereldwijde problemen waar we mee te maken hebben, zoals structurele ongelijkheid en klimaatverandering, bieden we een kans om iets moois te creëren. Dat maakt dat iedereen mee wil doen en wil bijdragen aan de mogelijkheden. 

Wat is de rol van investeringen in systemische verandering? 
Alexandra:
 Het is belangrijk om te begrijpen dat systeemverandering complex is, en dat investeringskapitaal geen wondermiddel is dat alle problemen binnen een systeem oplost. Met dit in gedachten is het spannende aan deze opkomende groep van systemische impact investeerders dat ze het volledige spectrum van kapitaal gebruiken dat tot hun beschikking staat, dus niet alleen hun investeringskapitaal, maar ook hun stem, politiek kapitaal (zoals stemmen en potentieel activisme), consumptiekapitaal, en meer. Zij bekijken het grotere systeem alvorens te investeren, en begrijpen hoe de verschillende elementen op elkaar inwerken. Samenwerking wordt voor hen essentieel - met non-profits, overheden, lokale organisaties - die de investeerder kunnen helpen het systeem beter te begrijpen, de juiste belanghebbenden te bereiken en onbedoelde gevolgen te beperken.

Tamar: Het huidige financiële systeem heeft geleid tot een wereld waarin acht mensen evenveel bezitten als de onderste 50% van onze hele wereldbevolking. Acht mensen! Een aantal particuliere bedrijven zoals Amazon en Apple hebben meer geld dan het BBP van een heel land. Door deze enorme macht heeft de private sector dus een onmiskenbare verantwoordelijkheid bij het creëren van een nieuw systeem. Ik denk altijd op deze manier over impact investeren: als je in je persoonlijke leven geeft om de planeet, dieren en sociale kwesties en je persoonlijke acties daarmee in lijn zijn, heeft het geen zin om je kapitaal dingen te laten ondersteunen waar je niet in gelooft. 

Alexandra: Het gaat erom dat je je investeringskapitaal niet scheidt van je persoonlijke leven en waarden. Te veel mensen sluiten hun ogen en zien het als twee aparte dingen, terwijl in feite: je geld een prachtige uitdrukking kan zijn van wie je bent en waar je in gelooft. 

Tamar: Dit begint ermee dat je je bankier vragen stelt over naar welke bedrijven je spaargeld echt gaat en dat je kritisch kijkt naar je beleggingsportefeuille. Als er genoeg vraag is van beleggers en het maatschappelijk middenveld om duurzaam te beleggen, zullen bedrijven en banken moeten luisteren en daar actie op moeten ondernemen, om uiteindelijk hun bedrijfsmodellen en bestaande structuren aan te passen. Dan is het niet langer een eenmalige actie, maar komt er een beweging op gang naar systemische verandering.

Wat wil je dat mensen meenemen uit de podcast? 
Alexandra:
 In termen van verandering, begin bij jezelf en de rest zal volgen. Kom luisteren naar onze gesprekken, deel je eigen visies op huidige en nieuwe systemen, en breng kleine veranderingen aan in je dagelijks leven in de richting van je visie. Al deze ideeën en acties samen kunnen een krachtige verandering teweegbrengen.  

Tamar: Veel systemen zijn opgebouwd uit mensen, dus als mensen kunnen veranderen dan kunnen de systemen veranderen. Ik hoop dat onze podcast een beetje meer bewustzijn kan creëren dat we allemaal deel uitmaken van het in stand houden van systemen, maar dat we tegelijkertijd ook de macht hebben om ze te veranderen. 

In toekomstige afleveringen zullen Tamar en Alexandra zich buigen over "Leadership from Scratch", "Technology from Scratch" en "Dating from Scratch". Nieuwsgierig geworden? Luister naar de podcast en doe mee aan het gesprek:

A World From Scratch

Spotify

Apple

Instagram

Stichting Doen

Wil je verhalen als deze en meer nieuws over de impact-investeringsgemeenschap rechtstreeks in je inbox ontvangen?
Meld je dan hieronder aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Stichting PYM
Amstel 256, 1017 AL Amsterdam
The Netherlands