Veerle & Marianne

Meer oog voor vrouwelijke belegger

Een analyse van Boston Consulting Group (BCG) laat zien dat 32% (ruim 70.000 miljard dollar) van het vermogen in de wereld in handen is van vrouwen. Jaarlijks voegen vrouwen nog eens 5.000 miljard dollar aan dat vermogen toe. Vrouwen nemen een steeds prominentere rol in het opbouwen, behouden en overdragen van vermogen. Wat moet er gebeuren en welke barrières moeten geslecht worden, om díe financiële ‘power’ nog verder te ontsluiten?

In het antwoord op deze vraag vinden Frank van Beuningen en Veerle Berbers van PYM, the Conscious Investors’ Community en Marianne Verhaar-Strijbos, Directeur Private Wealth Management ABN AMRO, elkaar. “Ik heb moeite met het benadrukken van typisch mannelijk en vrouwelijk”, start Marianne. “Je maakt daarmee onbewust gender tot een beperkende factor, maar goed, vrouwen hebben een inhaalslag te maken. Waarom investeert slechts 23% van de vrouwen in aandelen? Onderschatten zij hun capaciteiten? Overschatten zij de complexiteit? Gebrek aan zelfvertrouwen? Achterstand in kennis? In Nederland stond tot 1971 de man aan het hoofd van het huwelijk. Hij verdiende het geld en de vrouw mocht het besteden. In beleggerstermen, de asset-allocatie. Ter nuancering dus; vrouwen nemen veel financiële beslissingen maar vrouwen zijn gewend om eerst een doel te stellen.”

Bank through a gender lens
Dat gender een breed gedragen thema is binnen de (internationale) financiële wereld kan Marianne beamen.

Marianne: “Bij de bank zijn wij bewust bezig met ‘gendergelijkheid’ en we zien dat ook veel om ons heen. Eerder dit jaar hebben wij ons aan de Women’s Empowerment Principles gecommitteerd. Dat vraagt om meer dan mooie woorden, dit vraagt om met een ‘gender lens’ naar de hele bank te kijken. Naast bijvoorbeeld ons eigen personeelsbestand moeten we ons meer verdiepen in de wensen van vrouwelijke klanten. Met een scherpe bril moeten we kijken naar wat wellicht nog niet goed geregeld is. Volgens BCG, vindt bijna twee derde van de vrouwen dat zij nog niet goed genoeg worden bediend door hun financiële adviseurs. Nog niet eens de helft heeft een eigen financieel adviseur. Het heeft mijn prioriteit onze expertise over de wensen van vrouwen te vergroten. Te weten wat hun specifieke behoeftes zijn.

Gendergelijkheid betekent overigens niet dat alleen vrouwen profiteren van een gelijkere samenleving. Als we de rol van de vrouw bevorderen, vertaalt zich dat in een meer rechtvaardige en gezonde samenleving voor iedereen. De vraag is, hóe kan vermogen daaraan bijdragen?

Luisteren naar álle klanten
“Qua beleggen hebben vrouwen een andere benadering dan mannen” vervolgt Frank, oprichter van Pymwymic, de impact investment coöperatie (Put Your Money Where Your Meaning Is Community). “Vrouwen zijn mijns inziens minder geïnteresseerd in een zo hoog mogelijk rendement, maar concentreren zich juist op de vraag hoe hun geld in de wereld werkt. Dat is nou ook net de kracht van vrouwen; zij werken met gevoel en niet alleen maar met verstand en ratio.” Vrouwen moeten de vrijheid pakken om mee te denken en beslissen in het investeren in bedrijven die niet alleen rendement maken, maar ook iets goeds doen. Het wordt dan ook een onderwerp wat ouders meenemen in het gesprek met de kinderen. Het is leuk, zo wordt het een familiegesprek. En dat is essentieel voor kinderen in het leren omgaan met vermogen.

Women’s Wealth Matters
Het was de wens van Frank’s vrouw Margareth van Beuningen-McGovern om vrouwen meer een stem te geven en hen meer op de voorgrond te laten treden op het gebied van investeren en beleggen. Eigenlijk zei zij: dames, borst naar voren, doe wat positiefs met je geld, toon dat je het hebt, laat je stem spreken en verdiep je in wat jij belangrijk vindt in de wereld om met jouw geld te steunen. Zo ontstond de eerste bijeenkomst van ‘Women’s Wealth Matters’. 

Marianne: “Klanten zijn niet één grote homogene groep met dezelfde wensen en voorkeuren. Of ze nou willen investeren, ondernemen, financieren of hun nalatenschap vormgeven. De bijeenkomst maakte deze diversiteit onder vrouwen ook weer heel duidelijk.

Veerle Berbers, samen met Frank medeoprichter van PYM, the Conscious Investors’ Community: “Er zijn echter ook barrières en die willen wij met PYM oplossen. Grosso modo zijn vrouwen nog steeds spaarzaam, zij willen doorgeven en nalaten aan de volgende generatie. Maar waar ligt die balans tussen vermogen ‘meenemen’ en ‘investeren in een betere wereld’? Wij noemen dat ‘het bewust-zijn van kapitaal’. PYM kan mensen met vermogen bij elkaar brengen. Zij kunnen ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren, deze bewustwording is onze taak.”

Define your values
ABN AMRO deelt die taak, Marianne: “Een bekende uitspraak van de beroemde Franse gastronoom Savarin is ‘Zeg mij wat je eet en ik zal zeggen wie je bent’. Er wordt ook gezegd ‘Your values define you’. Maar weerspiegelen je investeringen ook jouw waarden? Dat is waar wij samen met klanten over van gedachten wisselen, maar ook wat centraal staat tijdens Women’s Wealth Matters.”

Frank en Veerle: “Het begint met bedenken wat je wilt bijdragen aan de wereld: zijn dat doelen op het gebied van honger, armoede, klimaatverandering of geneeskunde? Wat vind jij het belangrijkst? Dát is de ‘meaning of money’.” Marianne: “Alles draait om wat je met het vermogen wilt bereiken. Geld is een middel in plaats van een einddoel. Dat betekent dat je samen met je klant over haar/zijn doel moet kunnen praten, want sparen geeft geen impact. Voor impact moet je beleggen.”

Wil je verhalen als deze en meer nieuws over de impact-investeringsgemeenschap rechtstreeks in je inbox ontvangen?
Meld je dan hieronder aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Stichting PYM
Amstel 256, 1017 AL Amsterdam
The Netherlands