Rogier Mul foto

Rogier Mul

"Investeren in impact is niet zomaar een keuze; het is een commitment aan een betere toekomst."

Op 28 september 2023 organiseerde PYM een bijeenkomst van thought leaders, impact investeerders en impactfondsmanagers in het hart van Brussel om samen te bespreken hoe we vorm kunnen geven aan een duurzamere wereld door middel van impact investing. Drie inspirerende keynote-sprekers en vijf impactvolle fondsen uit België hebben hun visie aan ons gepresenteerd over hoe we de wens om impact te maken, kunnen omzetten in realiteit.

In deze blog deel ik graag de belangrijkste inzichten die ik gedurende deze opmerkelijke dag heb opgedaan.

1. Ons financiële systeem hervindt zijn oorspronkelijk doel dankzij impact investing:

Professor Luc Van Liedekerke nam ons mee op een historische reis, waarbij hij de ingewikkelde financiële structuren van geïndustrialiseerde westerse landen afzette tegen die van opkomende markten zoals Ethiopië. Daar werken lokale boerengemeenschappen samen via een informeel verzekeringssysteem, Iddir, om financiële risico's te delen en het welzijn van hun gemeenschap met bescheiden middelen te verbeteren.

Ondertussen worden wij in het Westen beschermd door een uitgebreid financieel systeem bestaande uit verzekeringen, spaargeld en beleggingen. Hoewel dit systeem ons ongelooflijke mogelijkheden biedt, hebben het streven naar rendement en de complexiteit van dit systeem in het verleden geleid tot systeemfalen zoals tijdens de financiële crisis van 2008.

Luc's kernboodschap was duidelijk: het oorspronkelijke doel van het financiële systeem was om het leven van mensen te verbeteren, net als in Ethiopië. Impact investing brengt de financiële wereld terug naar deze oorsprong gericht op betekenisvolle positieve verandering.

2. De klimaatcrisis op de Noordpool:

Wij zijn ons allemaal bewust van de huidige klimaatcrisis en de dringende noodzaak om actie te ondernemen. De presentatie van poolreizigster Bernice Notenboom diende als nuchtere herinnering aan dit feit.

Bernice deelde haar alarmerende inzichten over het snel verdwijnende Noordpoollandschap, puttend uit haar uitgebreide ervaring gedurende tientallen poolexpedities. Wat me diep raakte, was het feit dat het Noordpoolgebied, momenteel een slachtoffer van klimaatverandering, op het punt staat om klimaatverandering juist te gaan versnellen. Als het ijs en de sneeuw op de Noordpool blijven smelten, komen donkere oppervlakken zoals water en land bloot te liggen, waardoor meer zonlicht en warmte worden geabsorbeerd.

De toespraak van Bernice gaf me een gevoel van urgentie om onze uitstoot te verminderen om deze unieke regio van onze planeet te behouden.

3.De impactrevolutie zal elk facet van ons leven veranderen:

Sir Ronald Cohen, een van de grondleggers van impact investing, vergeleek de huidige impactrevolutie met de digitale revolutie. Hij beschreef hoe impactondernemerschap snel aan momentum wint, gedreven door de potentie van nieuwe technologieën zoals AI en de grote verbeteringen in de rapportagenormen voor de sociale en milieu-impact van bedrijven.

Sir Ronalds optimisme over AI weerlegt veel van de heersende angsten over deze technologie; hij ziet AI als een katalysator voor het verbeteren van onze levenskwaliteit, met name doordat mensen die historisch gezien gemarginaliseerd zijn nu werk kunnen verrichten met een hogere toegevoegde waarde.

4.Het levendige impact-ecosysteem van België:

België is een land met een diepgewortelde cultuur van sociale verantwoordelijkheid, wat blijkt uit de zeer ontwikkelde cultuur van filantropie in het land. Het buitengewone impact-ecosysteem dat zich in België heeft ontwikkeld, bevestigt dit nog eens. Tijdens PYM Impact Day Belgium 2023 hoorden we over de impactstrategieën van vijf zeer verschillende en opmerkelijke Belgische impactfondsen, elk toegewijd aan een specifiek impactthema. Namelijk:

  • Astanor Ventures en hun focus op innovatieve agritech en regeneratieve landbouw met het doel om onze landbouwsector en ons voedselsysteem te vernieuwen, terwijl de ecologische voetafdruk van de sector wordt verminderd.
  • Impact Shakers en hun inzet voor het bevorderen van inclusief ondernemerschap door ondervertegenwoordigde ondernemers op het gebied van klimaattechnologie, impactinfrastructuur en inclusietechnologie een kans te geven.
  • Incofin Investment Management investeert sinds 2001 in financiële inclusie en een eerlijke agrifoodsector in opkomende markten. Nu begint het ook te investeren in oplossingen voor schoon drinkwater in deze landen.
  • KOIS en haar aanpak van belangrijke uitdagingen in Europa, zoals werkloosheid, klimaatverandering en slechte volksgezondheid, door te investeren in oplossingen binnen de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en leefomgeving.
  • Shaping Impact Group met investeringen in inclusieve sociale ondernemingen die dringende maatschappelijke problemen in België en zijn buurlanden aanpakken, zoals gebrekkig onderwijs, schulden, armoede, polarisatie en geestelijke gezondheid.

 

5. Conclusie

Voor mij persoonlijk was PYM Impact Day Belgium 2023 een krachtige reminder van de potentie van impact investing om onze wereld ten goede te veranderen. Beginnend met het historische perspectief van professor Luc Van Liedekerke, dat de nadruk legde op het herverbinden van ons financiële systeem met zijn oorspronkelijke doel, tot de dringende oproep van Bernice Notenboom om de klimaatcrisis aan te pakken.

De visionaire blik van Sir Ronald Cohen op de impactrevolutie wekte veel optimisme in mij: de veranderingen die we allemaal willen zien zijn niet langer puur theoretisch, maar worden overal om ons heen omgezet in tastbare realiteit.
De bijdrage van de vijf opmerkelijke Belgische impactfondsen maakte deze boodschap nog duidelijker.

Voor mij toonde deze dag aan dat investeren in impact niet zomaar een keuze is; het is een commitment aan een betere toekomst.

Wil je verhalen als deze en meer nieuws over de impact-investeringsgemeenschap rechtstreeks in je inbox ontvangen?
Meld je dan hieronder aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Stichting PYM
Amstel 256, 1017 AL Amsterdam
The Netherlands