IvK foto

Idgar van Kippersluis

“We moeten bereid zijn het nieuwe te omarmen”

Idgar van Kippersluis is een impact investeerder en treedt binnenkort toe als een ambassadeur van PYM. Hij begon zijn carrière in management consulting en heeft daarna een (private equity) investeringsmaatschappij opgezet. Na bijna twintig jaar is hij op zoek gegaan naar meer maatschappelijke impact. Hij hoopt de kracht, dynamiek en innovatie van ons kapitalistische systeem te combineren met meer duurzaamheid, minder ongelijkheid en meer fairness. 

Hoe is jouw impact journey begonnen? 

Ik kwam uit de private equity wereld, had een eigen investeringsmaatschappij opgezet, en was al langer geïnteresseerd in de impact wereld. Ik ben toen eigenlijk toevallig op het pad van de Wire Group gekomen en ben begonnen met investeren in hun fund of funds om daarmee meer overzicht te krijgen over de mogelijkheden van impact. Verder ben ik ongeveer tegelijkertijd bij INSEAD betrokken geraakt bij het opzetten van een impact investeringsclub voor MBA studenten. Ik kwam vervolgens ook in het IC van hun fonds en heb langs die weg veel geleerd over impact investeren.

Wat is je meest succesvolle investering geweest tot nu toe? 

Ik ben nu ruim drie jaar actief bezig met impact investeren en ik denk dat het eigenlijk nog te vroeg is om duidelijke winnaars aan te wijzen, al doen sommige fondsen, bijvoorbeeld AquaSpark, het erg goed. Een paar directe investeringen die ik heb gedaan en er veelbelovend uitzagen hebben het helaas niet gehaald. Daar heb ik vooral van geleerd om nog meer te spreiden en me op fondsen te richten.

Hoe heeft jouw achtergrond in finance jou gevormd als impact investeerder? 

Ik denk dat ik meer op zoek ben naar het business model en de cijfers achter het verhaal. Soms zie je investeringen die wel heel sterk drijven op mooie anekdotes en foto’s. Daar kijk ik denk ik met iets meer scepsis naar. 

Hoe zouden (positieve) principes van private equity kunnen worden toegepast op impact investeren? 

Op dit moment bestaat impact investeren in mijn ogen bijna volledig uit venture capital, financiering van veelbelovende nieuwe ideeën die - als ze slagen - direct een positieve impact hebben. Daar gaan impact en financiële returns als het goed is hand in hand. Wat je nog eigenlijk nauwelijks ziet is ‘impact private equity’: impact investeren dat zich richt op het transformeren van bestaande, non-impact bedrijven naar meer duurzame en eerlijke ondernemingen. Ik denk dat dit komt omdat je zo vaker te maken krijgt met trade-offs. Beslissingen die op de korte termijn tot hogere kosten en lagere cash flows leiden, maar - als het goed is - zich op langere termijn vertalen naar meer aantrekkingskracht op klanten en medewerkers, en daarmee ook naar een hogere waarde. Dat is ingewikkelder en minder beoefend en bewezen, maar ik hoop dat we dit soort initiatieven meer gaan zien in de komende jaren.

Wat is het voordeel van investeren via een fund-of-funds? 

Een fund-of-funds kan om verschillende redenen interessant zijn. Je bereikt er natuurlijk direct een grote mate van spreiding mee en hebt daarmee een lager risico. Verder leer je ook meer over verschillende werkwijzen en focusgebieden van allerlei fondsen. Daar staat tegenover dat je wel een extra laag van kosten toevoegt, wat je rendement iets kan drukken.

Leer meer over investeren in funds-of-funds tijdens onze online Investor Table met Idgar op 3 april!

Als impact investeerder, hoe denk je over filantropie?  

Ik denk dat er een spectrum is tussen zuivere filantropie aan de ene kant en maximaal return investeren aan de andere kant. Ik steun bijvoorbeeld een aantal pure filantropische projecten in de culturele sector en meer recentelijk de Stichting School for Moral Ambition. Dit zijn vrij duidelijke filantropische initiatieven, maar soms zijn de scheidslijnen niet zo hard. Zo heb ik ook een paar investeringen gedaan omwille van de impact waarbij ik de grote downside risico’s bewust accepteerde. Het is wel belangrijk om van tevoren te beseffen waar je je begeeft op dat spectrum, zodat je daar je verwachtingen op kan aanpassen. 

Hoe zie je de toekomst van impact investeren? 

Voor echte grote systeemverandering is er heel veel tegelijk nodig. Impact ondernemers met innovatieve ideeën zijn een belangrijk onderdeel, maar op zichzelf niet voldoende. Je hebt ook ondersteunend beleid nodig en een bepaalde mindset bij consumenten om het nieuwe te omarmen. Vaak vereist dit dat mensen breder gaan denken dan alleen aan hun directe korte termijn belang. In plaats daarvan moeten we proberen de belangen van allerlei betrokkenen op langere termijn mee te nemen in elke afweging. 

Daarnaast denk ik dat er veel meer robuuste data op tafel moet komen om op grote schaal mensen te overtuigen om in impact te investeren en vooral ook institutionele investeerders die kant op te trekken. Welke financiële rendementen hebben verschillende impact fondsen laten zien, en ook welke meetbare impact hebben ze gerealiseerd? Er is veel vooruitgang te boeken door dat veel inzichtelijker en transparanter te maken. 

Hoe kan een netwerk als PYM toevoegen? 

Het is duidelijk bij PYM dat iedereen zich vanuit een oprechte overtuiging inzet om meer kapitaal naar impact te laten stromen. Dat kan zowel door meer mensen te interesseren voor impact als door een steeds groter deel van hun vermogens daaraan te alloceren. Ik kan me helemaal in die missie vinden en kijk er naar uit om hieraan mee te werken, als een PYM ambassadeur.  

Wil je verhalen als deze en meer nieuws over de impact-investeringsgemeenschap rechtstreeks in je inbox ontvangen?
Meld je dan hieronder aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Stichting PYM
Amstel 256, 1017 AL Amsterdam
The Netherlands