Siemon

"Ik kijk uit naar de dag waarop niet-effectieve investeringen worden genoemd wat ze zijn: destructief!"

Siemon is al sinds zijn 18e IT-ondernemer, maar toen hij zijn laatste bedrijf verkocht, begon hij na te denken over de omgeving om hem heen... Hij ontmoette Fernando en werd voorgesteld aan PYM.

Hoe is PYM in je leven gekomen? 
Ik was vanaf mijn 18e IT-ondernemer, maar toen ik mijn laatste bedrijf verkocht aan een groot infrastructuurfonds veranderde er iets voor mij. Ik begon na te denken over de omgeving om me heen - het kleine en het grote. Eerst werd ik het cliché van mijn generatie: een veganistische yogi! Toen ik mijn volgende stappen probeerde te bepalen, ontmoette ik Fernando van Toniic. Hij introduceerde het concept van impact investeren bij me en ik was met stomheid geslagen. Ik had er nog nooit van gehoord en toch was het precies waar ik naar op zoek was. Kort daarna maakte ik kennis met Frank en PYM. Ik voel me erg op één lijn met de PYM-missie, dus ik ben verheugd om deel uit te maken van de gemeenschap als een 'trusted peer'. 

Een van je aandachtsgebieden is 'tech for good'. Wat betekent dit voor jou? En bestaat er zoiets als 'tech for bad'?
Technologische vooruitgang draagt altijd op een of andere manier bij aan de toekomst, maar voor de meeste techbedrijven is de maatschappelijke bijdrage een neveneffect van financieel gewin. Vaak moet de missie of het doel achteraf worden 'gevonden' - het ‘waarom' is een marketingoefening, niet de belangrijkste drijfveer of raison d'être. Bij impact ventures is het net andersom. De missie is waar het allemaal begint.  Ze bestaan om een maatschappelijk probleem op te lossen en gebruiken technologie voor dit grotere doel. In tegenstelling daarop, zou ik zeggen dat 'tech for bad' bedrijven zijn met schaamteloze minachting voor iets anders dan geld verdienen.  

Kan je ons een voorbeeld geven van een 'tech for good' bedrijf dat momenteel op je radar staat? 
Ja - een goed voorbeeld is 'Impact Food Systems' - een impact venture gevestigd in de Filippijnen. Zij combineren de traditionele bananenteelt met nieuwe technologie. Dankzij hun dataplatform zijn ze er niet alleen in geslaagd een remedie te vinden voor een bananenziekte in de hele sector, die een bedreiging vormt voor veel bestaansmiddelen en grote stukken land, maar ook om de algemene hulpbronnen in het landbouwproces te verminderen. Door de behoeften van individuele planten te volgen, kunnen bananenboeren de gezondheid van een plant volgen en oplossingen op maat creëren, waardoor de opbrengst met 50% toeneemt en de behoefte aan meststoffen met 80% afneemt. Dit is een unieke technische oplossing die tot meer handenarbeid leidt. Hier wordt dat echter als een voordeel beschouwd, want het betekent meer banen, minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen en meer verbondenheid tussen natuur en mens. Gezien het feit dat 85% van de bananen lokaal wordt geconsumeerd heeft dit bedrijf een enorme impact op het klimaat, maar ook op lokaal niveau, zowel sociaal als nutritioneel.

Wat is volgens jou de toekomst van impact investeren? En hoe kan technologie daarbij helpen? 
Ik geloof dat we ons nu in een transitie bevinden; binnenkort wordt impact investeren de norm en zal elke andere vorm van investeren de uitzondering zijn. Ik kijk uit naar de dag waarop niet-impact investeringen worden genoemd wat ze zijn: destructief. Ik denk dat tech ons kan helpen dit proces te versnellen en onze opties te verbreden. 
Een inspirerend techbedrijf dat dit prachtig doet is Satelligence, een in Nederland gevestigde onderneming die wordt gerund door 25 mensen. Zij gebruiken een mix van satellietgestuurde geodata-analyse en AI om inzicht te krijgen in de wereldwijde prestaties van landbouwproductie en risico's in de toeleveringsketen, zoals ontbossing, bosbranden en overstromingen. De uiterst waardevolle en voorheen onbereikbare gegevens zijn een krachtig instrument voor verandering. Het betekent dat we de hele planeet kunnen volgen, van overal. 

Ben je een optimist of een idealist? 
Nou, ik ben een ondernemer; ik ben van nature een optimist. Maar ik ben ook pragmatisch, ik wil dingen gedaan krijgen. Ik ben dus geen typische idealist, maar ik ben een 100% impact investeerder en doe aan filantropie. Ik geloof in het ondersteunen van uitvinders in verschillende stadia van het realiseren van hun visie. Persoonlijk heb ik het afgelopen jaar veel nagedacht over de wereld waarin de kinderen die nu geboren worden zullen opgroeien en dat heeft me doen beseffen dat ik hoopvol ben. Ik denk dat we ons zullen en kunnen aanpassen. 

Zou je, wetende wat je nu weet, andere zakelijke beslissingen hebben genomen? 
Ik denk het wel. Eerlijk gezegd vraag ik me af of ik mijn bedrijf wel zou zijn begonnen. Mijn bedrijf was niet schadelijk voor de wereld, maar het droeg er ook niet noodzakelijk aan bij. Het was zogezegd een 'neutraal' bedrijf. Natuurlijk zou ik zonder dat bedrijf niet zijn geweest waar ik nu ben. Het is dus interessant om 'bijdrage' ook als een lange termijn concept te beschouwen, maar ik denk nog steeds dat ik, wetende wat ik nu weet, liever vanaf het begin een impact venture had opgezet. Ik weet niet of ik geloof in eerst slecht/neutraal doen, en dan goed. Ik denk niet dat we daar nog tijd voor hebben. 

Denk je dat impact investeren een reis is - een persoonlijke evolutie van het bedrijfsleven, of een meer algemene? 
Ik denk dat dit misschien een generatiekwestie is. De volgende generatie zou het gevoel kunnen hebben dat het minder persoonlijk en meer algemeen is. Ik heb zeker een persoonlijke evolutie moeten doormaken, maar ik kom nog steeds uit een realiteit waarin ons geleerd werd eerst onszelf te helpen voordat we anderen kunnen helpen. In zekere zin is dat nog steeds waar, we moeten eerst voor onszelf zorgen, maar er zijn steeds meer manieren waarop beide tegelijk kunnen worden gedaan. Of in ieder geval heeft onze zelfhulp geen negatieve gevolgen voor anderen. Ik hoop dat voor de volgende generatie het persoonlijke en het algemene op een meer natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn. 

Hoe denk je dat we meer jongeren kunnen betrekken bij impact investeren? 
Het probleem met elke vorm van investeren is dat je kapitaal nodig hebt, en jonge mensen zijn nog kapitaal aan het opbouwen. Investeren is dus vaak meer een 'later in het leven' onderneming. Natuurlijk zijn er next-gen initiatieven, en dingen als crowdfunding zijn een geweldige toegangspoort tot de praktijk, maar voor mij gaat het betrekken van jongeren minder over investeren, en meer over impactvolle banen die mensen in staat stellen om op een positieve manier kapitaal op te bouwen. Dit verandert bestaande structuren van binnenuit, want als werknemers meer eisen dan alleen een goed salaris worden bedrijven gedwongen te transformeren. Ik kijk ernaar uit om de volgende generatie Unilevers en Shells te zien pushen, zodat we kunnen leven in een wereld waarin het creëren van kapitaal net zo impactvol kan zijn als het investeren ervan. 

Onderscheidt technologie de nieuwe generatie impact investeerders? Zie je nog andere verschillen in de manier waarop onze generatie investeert/denkt in vergelijking met de vorige? 
Naar mijn mening is het grootste verschil tussen mijn generatie en oudere generaties niet zozeer waarin we investeren, maar hoe we dat doen. Ik heb gemerkt dat jongere impact investeerders radicaler zijn. Misschien komt dat doordat de vernietiging van onze planeet niet langer 'een toekomstperspectief' is - iets wat mogelijk zou kunnen gebeuren. We zullen tijdens ons leven met de gevolgen worden geconfronteerd, dus is het dringender voor ons. Het is realistisch. Daarom zal mijn generatie het misschien moeilijker vinden om zich in te leven in een verdeelde portefeuille. Het is dezelfde wereld, dus als je investeert in bedrijven die een negatieve impact hebben en daarnaast ook nog wat impact investeert als een bijna filantropische onderneming, creëer je nog steeds geen netto positieve impact. Het is ook moeilijker, want als slechts een klein deel van je portefeuille uit impactbeleggingen bestaat, neem je die bedrijven misschien niet erg serieus. Dat is jammer voor de sector, want impactbedrijven hebben net zo goed als andere bedrijven scherpe en actieve investeerders nodig om te slagen. We kunnen niet verwachten dat ze falen. We moeten erin geloven, en we moeten er helemaal voor gaan. 

Waar ben je op dit moment gepassioneerd over, als investeerder? 
Ik ben zeer geïnteresseerd en geïnvesteerd in plantaardige ondernemingen. Ik geloof sterk dat het eten van dieren in de toekomst zal zijn zoals roken; een ongezonde gewoonte waar steeds minder mensen zich aan moeten en zullen houden. Ik ben ook erg enthousiast over een bedrijf dat een oplossing heeft gevonden voor overtollige hernieuwbare energie. Momenteel wordt 20% van deze energie verspild omdat ze niet kan worden opgeslagen en onvoorspelbaar is. Dit bedrijf lost dat probleem op door elektrische auto's te gebruiken als mobiele opslagbanken. In principe wordt je auto je thuisbatterij. Een ander inspirerend bedrijf is Clean 02; dat CO2 uit de uitlaatgassen van verwarmingssystemen in gebouwen opvangt en er zeep van maakt. 

Naast directe investeringen, investeer ik ook veel in fondsen. Momenteel zit ik in zo'n 15-20 fondsen die zich vooral richten op klimaat, oceanen, water, regeneratieve consumentengoederen en de plantaardige transitie. Ik vind het leuk, omdat de beherende partners geweldig grondwerk doen, wat weinig onderhoud betekent en een hoge impact voor de investeerder. Een van deze fondsen is het in Californië gevestigde Regeneration.vc, dat investeert in bedrijven die producten maken die de circulaire economie versnellen; het verlengen en vernieuwen van het gebruik, evenals het elimineren van afval in elke fase. Ik heb een gevarieerde portefeuille, maar alles is met elkaar verbonden.

Wil je verhalen als deze en meer nieuws over de impact-investeringsgemeenschap rechtstreeks in je inbox ontvangen?
Meld je dan hieronder aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Stichting PYM
Amstel 256, 1017 AL Amsterdam
The Netherlands